Loki Bảo Long hát 'It will rain'

Truyền hình 08:13 31/3/2014

Trong đêm thi đầu thi đầu tiên của cuộc thi Nhân tố bí ẩn, Loki Bảo Long đã thể hiện ca khúc 'It will rain'.