Nguyễn Duy Dũng hát 'Màu hoa đỏ'

Truyền hình 09:45 11/5/2013

Nguyễn Duy Dũng trình bày bài hát 'Màu hoa đỏ' trong đêm chung kết 2 Tiếng hát mãi xanh 2013.