The Voice Mỹ: Fallin' - The Morgan Twins

Truyền hình 10:16 27/3/2013

Cặp sinh đôi gây ấn tượng tập một vòng Giấu mặt mùa thứ tư.