The Voice Mỹ: Tessanne Chin đo ván Ashley DuBose

Truyền hình 16:57 30/10/2013

Tessanne hát "Stronger" còn Ashley hát "Hey Soul Sister" trong vòng Knockout mùa thứ năm.