Trailer "Giai điệu tự hào"

Truyền hình 10:50 22/1/2014

Chương trình truyền hình tôn vinh các bài hát sống mãi với thời gian.