Nghệ sĩ và sinh viên nhảy flashmob 'Việt Nam ơi!'

Truyền hình 16:30 - 9/4/2013
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

"Cù Trọng Xoay", Người đẹp Biển Nguyễn Thị Loan... và nhiều bạn sinh viên tham gia clip về hoạt động Đoàn. ...  

"Cù Trọng Xoay", Người đẹp Biển Nguyễn Thị Loan... và nhiều bạn sinh viên tham gia clip về hoạt động Đoàn.