Ông Bill Sài Gòn nói tiếng Anh như người Mỹ

Trong nước 03:33 10/12/2011

Nhờ vốn tiếng Anh khá tốt, và cách nói chuyện hài hước, ông cụ bán bưu thiếp dạo ở Sài Gòn đã trở thành người nổi tiếng trên mạng YouTube.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên VnExpress, mời click tại đây.