VnExpress

Một ngày chăm sóc ngựa ở trường đua 100 triệu USD

Trường đua ngựa Đại Nam (Bình Dương) có gần 100 con ngựa đua với hơn 40 nhân viên chuyên quản lý, chăm sóc. Họ bắt đầu công việc lúc 4h sáng để thu hoạch cỏ, kiểm tra sức khoẻ...
Thời sự  00:00 - 26/2

Nguyệt Triều  |  

 
 
 Tags

Chăm sóc ngựa

ngựa đua

bình dương

trường đua ngựa

 
vnexpress