VnExpress
Background Video

Chuyện kể cho bé: 'Vì sao thỏ tai dài, đuôi ngắn'

Thỏ thông minh đã lừa được sư tử và lợn rừng đánh nhau. Chú cười khoái chí đến rụng cả đuôi. Các bé nghe tiếp câu chuyện nhé.
Thời sự  10:26 - 16/3/2013
 
 
 Tags

sư tử

lợn rừng

Thỏ tai dài

đuôi ngắn

chuyện kể cho bé

 
vnexpress