Bài thi biểu diễn của Nguyễn Mạnh Quyền ở nội dung Wushu

Bài biểu diễn trường quyền, VĐV Nguyễn Mạnh Quyền đạt điểm số 9.56

Thể thao Thứ bảy, 6/6/2015, 18:19 (GMT+7)