VnExpress
Background Video

Hãng phim truyện Việt Nam - từ thời vàng son đến ồn ào cổ phần hóa

Từng có những bộ phim lịch sử, gần đây, khi chuyển đổi mô hình, hãng phim truyện VN thường xuyên lỗ, giá trị như bằng không.
Thời sự  12:03 - 23/9

Trần Huấn

 
 
 Tags

Hãng phim truyện Việt Nam

cổ phần hóa

Thụy khuê

VFS

doanh thu

lợi nhuận

 
vnexpress