Người Việt ở Singapore xoay xở trong đại dịch

Days in Covid-19
Cuộc sống của Băng Tâm đảo lộn khi Covid-19 xuất hiện. Cô trồng thêm rau trong nhà để tạo nguồn thực phẩm. Còn anh Nghị Lực lo lắng khi nhiều kế hoạch bị đổ vỡ.

Minh Tường

Nhịp sống Chủ nhật, 9/8/2020, 06:00 (GMT+7)