VnExpress
Background Video

Bến tàu đang hoàn thiện của buýt sông đầu tiên ở Sài Gòn

Các bến tàu đang được hoàn tất để chuẩn bị cho tuyến buýt đường sông Bến Thành - Thủ Đức hoạt động vào ngày 25/11.
Thời sự  00:00 - 23/11

Đức Huy - Công Khang  |  

 
 
 Tags

Bến buýt đường sông

Bến Thành

Thủ Đức

Giao thông thủy

 
vnexpress