VnExpress
Background Video

Đề xuất phá trạm thu phí bỏ hoang 6 năm trước hầm Thủ Thiêm

Trạm thu phí bỏ hoang vừa được đề xuất tháo dỡ nhằm tạo thông thoáng trước tình việc kẹt xe liên tục ở hầm Thủ Thiêm.
Thời sự  00:00 - 17/12

Nguyễn Điệp - Công Khang

 
 
 Tags

hầm Thủ Thiêm

trạm thu phí Thủ Thiêm

kẹt xe hầm Thủ Thiêm

 
vnexpress