VnExpress
Background Video

Nhiều người năn nỉ xin bông khi đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc

Tiếc những chậu hoa còn tươi, nhiều người muốn lấy mang về nhà trồng tuy nhiên lực lượng bảo vệ phản ứng buộc trả lại.
Thời sự  09:35 - 20/2

Đức Huy  |  

 
 
 Tags

Nguyễn Huệ

Tết

Cướp hoa

Đường hoa

 
vnexpress