VnExpress
Background Video

Những phím tắt giúp bạn làm chủ Excel

Để chuyển nhanh sang sheet kế tiếp, bạn chỉ cần ấn Ctrl + Page Down. 
Giáo dục  15:45 - 11/12

Thùy Linh - Business Insider  |  

 
 
 Tags

Excel

mẹo

phím tắt

mẹo hữu ích

công cụ học tập

 
vnexpress