Mùa thu hoạch cà phê Gia Lai

Trong nắng vàng phố núi cuối năm, cà phê chín đỏ trên các nương rẫy là lúc người dân vào mùa thu hoạch. 

Phan Nguyên

Du lịch Thứ bảy, 7/12/2019, 07:37 (GMT+7)