VnExpress
Background Video

Những phụ nữ lặn xuống đáy biển không dùng bình khí ở Nhật

"Ama" là những nữ thợ lặn tự do bắt hải sản, rong biển mà không dùng bình dưỡng khí, nghề có từ 3.000 năm nhưng còn rất ít người theo. 
Du lịch  12:03 - 22/10

Great Big Story

 
 
 Tags

thợ lặn

Nhật Bản

nghề truyền thống

văn hóa

hải sản

 
vnexpress