Nông dân chế tạo 'con tàu' tưới vườn rau nghìn mét

Đà Nẵngchế tạo máy tưới rau 6 trong 1, nông dân chế tạo máy tưới rau, máy nông nghiệp, ông Huỳnh Kim Điền chế tạo máy tưới rau, con tàu tưới rau

Nguyễn Đông

Nhịp sống Thứ sáu, 23/4/2021, 12:01 (GMT+7)