Mạng lưới 26 trạm cấp cứu vệ tinh ở TP HCM

Chỉ cần gọi 115, cuộc gọi cấp cứu được chuyển đến 26 trạm vệ tinh đặt tại các bệnh viện và huy động kíp trực gần bệnh nhân nhất.

Sức khỏe Thứ sáu, 21/12/2018, 11:38 (GMT+7)