Bài thi biểu diễn của Thần Xuân Hiệp ở nội dung Wushu

Bài biểu diễn trường quyền, VĐV Thần Xuân Hiệp đạt điểm số 9.68.

Thể thao Thứ bảy, 6/6/2015, 15:00 (GMT+7)