VnExpress
Background Video

Những bé gái bị mẹ bán trinh ở Campuchia

Nhiều bé gái sinh ra trong gia đình nghèo ở Campuchia bị mẹ ép bán thân để lấy tiền trả nợ.
Thế giới  22:00 - 1/8
 
 
 Tags

bé gái

mẹ

bán trinh

trả nợ

gia đình nghèo

Svay Pak

Phnom Penh

Campuchia

tổ chức phi chính phủ

cảnh sát

Tags: bé gái

 
vnexpress