Cách nói 'đăng kiểm' trong tiếng Anh

Động từ "đăng kiểm" trong tiếng Anh là gì và bạn phải nói thế nào khi xe hết đăng kiểm?

Giáo dục Thứ bảy, 25/3/2023, 11:00 (GMT+7)