VnExpress
Background Video

Mô phỏng thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử

Vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cách đây hơn ba thập kỷ được cho là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử.
Khoa học  20:00 - 12/1
 
 
 Tags

thảm họa hạt nhân

nhà máy điện hạt nhân

Chernobyl

năng lượng hạt nhân

vụ nổ hạt nhân

 
vnexpress