Công nghệ trồng lúa thông minh ở Trung Quốc

Một số trang trại Trung Quốc sử dụng dây chuyền chăm sóc mạ tự động và máy cấy lúa tự động, giúp tăng đáng kể hiệu quả.

Khoa học Thứ hai, 29/5/2023, 16:00 (GMT+7)