Cụ ông 95 tuổi lập kỷ lục thế giới chạy 200 mét

Cụ ông Charles Eugster chạy 200 mét trong thời gian 55,48 giây.

Thể thao Thứ ba, 10/3/2015, 15:45 (GMT+7)