Cua-rơ Thái Lan ép Nguyễn Thị Thật khi về đích

Junatip phạm luật, gây nguy hiểm cho cua-rơ Việt Nam khi về đích ở nội dung đường trường nữ. Sau khi xem lại băng hình, tổ trọng tài quyết định đôn Nguyễn Thị Thật lên vị trí cao nhất dù trên thực tế chị về thứ hai.

Thể thao Thứ bảy, 13/6/2015, 15:10 (GMT+7)