Ăn tát như nhau

Chàng trai muốn khẳng định sự bình đẳng giới phải xuất phát từ cả hai phía.

Cười Thứ hai, 21/1/2013, 15:00 (GMT+7)