Đánh đàn bằng của quý

Hai người đàn ông chứng tỏ tài năng của mình bằng việc đánh đàn mà không cần dùng đến đôi tay

Cười Thứ sáu, 30/12/2011, 15:00 (GMT+7)

Tags: