Đập trúng chỗ hiểm

Chàng trai không biết đã bị bạn thay xô bằng đòn bẩy khiển cho anh bị một phen đau không nói nên lời.

Cười Thứ sáu, 16/12/2011, 14:00 (GMT+7)