Bác sĩ Trường Giang khiến bảo vệ bệnh viện điên đầu

Với câu hỏi con gà có trước hay quả trứng có trước, bác sĩ Trường Giang đã khiến cho bảo vệ bệnh viện phải đau đầu suy nghĩ.

Cười Thứ năm, 8/10/2015, 09:42 (GMT+7)