Bé gặm chân nhau

Em bé há miệng đớp lấy đớp để đầu gối của người anh em song sinh với mình.

Cười Thứ năm, 29/11/2012, 14:00 (GMT+7)