Bị ăn đòn trong lớp học

Những người tham gia game show phải tuân thủ quy tắc không được cười trong mọi tình huống, nếu không họ sẽ bị ăn đòn từ các giám thị.

Cười Thứ ba, 17/1/2012, 14:00 (GMT+7)