Bữa sáng đặc biệt của chuột hamster

Dù phải phồng mang trợn má, chú chuột nhỏ vẫn cố nuột trọn thanh thức ăn dài ngoằng vào miệng.

Cười Thứ năm, 24/1/2013, 12:00 (GMT+7)