Cách trả tiền độc đáo

Những người mua xăng sẽ trả và nhận tiền thừa cùng hóa đơn theo một đường ống nhỏ.

Cười Chủ nhật, 19/2/2012, 14:00 (GMT+7)

Loading