'Cao chạy xa bay' khi nhìn thấy hóa đơn tính tiền

Anh chàng lúc đầu nhất quyết tranh trả tiền bữa ăn nhưng sau khi nhìn thấy hóa đơn liền 'chạy mất dép'.

Cười Thứ sáu, 8/4/2016, 14:00 (GMT+7)