Cậu nhóc đỗ xe

Không phải người lớn nào cũng có thể thực hiện được thao tác này một cách dễ dàng như vậy.

Cười Thứ sáu, 10/5/2013, 12:00 (GMT+7)