Chăng dây giữa đường

Mọi người đi đường đều cẩn thận giơ cao chân khi thấy hai bạn trẻ ngồi trong tư thế kéo dây ở hai bên đường.

Cười Thứ năm, 20/10/2011, 14:00 (GMT+7)