Chiêu đối phó với cá mập

Cười Thứ ba, 14/6/2011, 17:40 (GMT+7)