Chó tập thể dục

Con chó bắt chước động tác đứng lên ngồi xuống của chủ nó khá thuần thục.

Cười Thứ tư, 4/1/2012, 14:00 (GMT+7)