Chơi ghita bằng chân

Một nghệ sĩ tật nguyền, tàn nhưng không phế.

Cười Thứ ba, 11/6/2013, 01:59 (GMT+7)