Chú khỉ tung chân đá người túi bụi

Không chỉ giật mất phần của người đàn ông, chú khỉ còn quay lại dùng liên tiếp 'vô ảnh cước'.

Cười Thứ sáu, 27/11/2015, 10:34 (GMT+7)