Chuyển đồ kiểu mới

Cách vận chuyển áp dụng nguyên tắc đòn bẩy nhưng kết quả lại không như mong đợi.

Cười Thứ hai, 11/6/2012, 14:00 (GMT+7)