Con chó tự cắn đuôi mình

Con chó ngoạm chính chiếc đuôi của mình và coi như một chiến lợi phẩm nên nhất định không chịu bỏ ra.

Cười Thứ năm, 28/7/2011, 19:36 (GMT+7)