Con chó vừa đàn vừa sủa

Con chó dẫm lên các phím đàn và sủa theo các nốt nhạc thăng, trầm.

Cười Chủ nhật, 18/12/2011, 14:00 (GMT+7)