Công nghệ quay bài độc đáo

Chỉ có giới học sinh, sinh viên mới có thể nghĩ ra nhiều chiêu gian lận.

Cười Thứ năm, 11/8/2011, 13:25 (GMT+7)