Cứ tưởng bị rách quần

Cười Thứ sáu, 15/4/2011, 16:15 (GMT+7)

Tags: