Cười: Biểu diễn nhạc bằng lông mày

Cười Thứ bảy, 27/6/2009, 12:55 (GMT+7)