Cười: Bò đánh người

Cười Thứ sáu, 9/11/2007, 00:17 (GMT+7)