Cười: Cắt tóc Ấn Độ

Cười Thứ ba, 27/11/2007, 01:35 (GMT+7)