Cười: Chạy nhanh hơn báo

Cười Thứ hai, 5/11/2007, 06:05 (GMT+7)