Cười: Chó hai chân (P.1)

Cười Thứ ba, 27/11/2007, 01:29 (GMT+7)