Cười: Đếm 100 như thế nào?

Cười Thứ hai, 28/4/2008, 17:57 (GMT+7)