Cười giòn tan mỗi khi nghe tiếng đồ chơi

Bé cười giòn tan mỗi khi nghe tiếng búa đồ chơi gõ xuống

Cười Thứ sáu, 28/12/2012, 11:17 (GMT+7)