Cười: Người dẻo

Cười Chủ nhật, 28/10/2007, 23:25 (GMT+7)